تبلیغات
پزشکی زاهدان ورودی 91 - من به خودم قول میدهم که ...
پزشکی زاهدان ورودی 91

من به خودم قول میدهم که ...


آنقدر قوی باشم که هیچ چیز نتواند آرامش ذهنم را برهم زند.


هرکسی را که می بینم با او از سلامت و خوشبختی صحبت کنم


کاری کنم که دوستانم احساس کنند گوهر ارزشمندی در درون آنهاست


تنها به بهترین ها بیاندیشم،


تنها برای رسیدن به بهترین ها کار کنم و تنها انتظار بهترین ها را داشته باشم.


درست به همان اندازه که مشتاق موفقیت خود هستم، مشتاق موفقیت دیگران نیز باشم.


اشتباهات گذشته را فراموش کنم و تمرکزم را روی دستاوردهای بزرگ آینده بگذارم.


همیشه سیمایی بشاش داشته باشم و به هر آفریده ی زنده ای که می بینم لبخند ببخشم.


آن قدر روی رشد خود وقت بگذارم که دیگر وقتی برای انتقاد از دیگران نداشته باشم.


آن قدر آزاده باشم که فرصتی به نگرانی،


آن قدربلند نظر که فرصتی به خشم


آن قدر قوی که فرصتی به ترس


و آن قدر خوشبخت که فرصتی به بدبختی ندهم.


تصورم از خود نیک باشد و این را به جهان اعلام کنم؛ نه با صدای بلند، بلکه با کردار نیک .


با این اعتقاد زندگی کنم که کل جهان طرف من است؛ مادامیکه به آن بهترینی که در وجودم است، وفادار بمانم .


کریستین دی لارسن


نوشته شده در یکشنبه 24 فروردین 1393 ساعت 10:05 توسط admin نظرات |


Design By : Pichak